FEELfit

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210416112731/wp-includes/functions.php on line 4861

Small Group Trainingen (SGT) zijn trainingen, je raadt het al, in kleine groepen. Deze specifieke Small Group Training geven we in diverse varianten.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210416112731/wp-includes/functions.php on line 4861

Small Group Training met een zorgindicatie

Of het nu komt door een fysieke of een licht-verstandelijke beperking of door een sociaal-mentale uitdaging; in deze trainingsgroepen werken we gericht aan het verbeteren van fysieke vaardigheden van onze deelnemers. Het doel is simpel: Alledaagse handelingen beter kunnen verrichten en tegelijkertijd sociaal en mentaal met anderen een doel bereiken en succes ervaren.

Zelfredzaamheid is met een beperking niet vanzelfsprekend. Sporten met een beperking ook niet. Toch gaan die twee goed samen!
Ons programma voor deze doelgroep is dan ook uitgebreid beschreven en in samenwerking met zorgprofessionals opgesteld.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210416112731/wp-includes/functions.php on line 4861

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210416112731/wp-includes/functions.php on line 4861

Testen en meten

Tijdens een testtraining word je als deelnemer getest op 7 basisbewegingen en wordt een basislijn bepaald. Zo weten we welke bewegingen verder ontwikkeld kunnen worden en is een meetbaar nulpunt vastgesteld.

Iedere basisbeweging wordt opgedeeld in 3 niveaus waardoor, ongeacht de beperking, iedereen in staat is de test af te leggen. Na 3 maanden wordt deze test nogmaals afgenomen en is de verbetering duidelijk te zien én te meten.

Trainen in kleine groepen

Afhankelijk van de zorgindicatie en de uitkomsten van de testtraining, wordt een helder trainingsplan samengesteld.Hierbij gaat het om training van 60 minuten, 120 minuten of bijvoorbeeld een dagdeel (in de vorm van dagbesteding).

Binnen de trainingen staat plezier in de training centraal, maar werken we vanzelfsprekend ook aan resultaat. Door middel van verschillende trainings- en spelvormen werken we gericht aan meetbare fysieke verbeteringen op de testpunten.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210416112731/wp-includes/functions.php on line 4861

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210416112731/wp-includes/functions.php on line 4861

De effecten van Small Group Training

Het trainingsprogramma voor mensen met een zorgindicatie is zeer effectief. Zeker wanneer sociale beperkingen een rol spelen, zijn de winsten van Small Group Training enorm:

  • In groepsverband sporten leidt tot verbeterde relaties met leeftijdsgenoten
  • Het gevoel van zelfwaardering groeit
  • De sociale vaardigheden worden verbeterd
  • Het werken aan jezelf en persoonlijke doelstellingen motiveert
  • Het leren omgaan met tegenslagen versus succes krijgt elke training aandacht

Over dit programma

Het programma wordt zeer doordacht samengesteld met aandacht op de beperking, maar OOK beeld op wat iemand WEL kan, of waarin iemand juist uitblinkt.

Van uitdaging naar uitblinker
Zo zien we bij onze deelnemers met een fysieke beperking natuurlijk zijn of haar uitdagingen. Tegelijkertijd zorgt de beperking ervoor dat iemand in andere delen van het lichaam over bovengemiddelde kracht bezit.

Een deelnemers van het Syndroom van Down heeft verstandelijk misschien een uitdaging, maar is vaak fysiek heel sterk.

Deelnemers met eenzijdige verlammingsverschijnselen kunnen heel goed ontwikkelen, maar bezitten ook al over enorme kracht en beheersing in de rest van hun lichaam.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210416112731/wp-includes/functions.php on line 4861

Voorbeelden uit onze praktijk: Deelnemer A

Deelnemer “A” heeft moeite met lopen als het om grotere afstanden gaat als 10 tot 15 meter. Deze deelnemer gebruikt binnen en buitenshuis een rollator. Deze deelnemer is daarmee behoorlijk kwetsbaar en heeft constante zorg nodig.

Vanuit de testtraining bleek dat het bovenlichaam van “A” eigenlijk redelijk ontwikkeld is. Kracht in de benen en stabiliteit hadden veel aandacht nodig.
Voor deze deelnemer is een programma ontwikkeld dat zich vooral richt op beenkracht en stabiliteit en met resultaat:

Deze deelnemer is na een periode van 3 maanden in staat vanuit zitstand (heupen onder kniehoogte) zelfstandig op te staan en langere afstanden zonder hulpmiddelen af te leggen.

Het effect is binnenshuis merkbaar; de zorgbehoefte is verminderd en binnenshuis maakt deze deelnemer weinig gebruik meer van een rollator.

De doelstelling voor de komende 3 maanden richt zich op algemene vaardigheden. Deze worden dusdanig getraind dat de nieuwe kracht in het onderlichaam en de kracht van het bovenlichaam kunnen samenwerken. Zo is deze deelnemer over enige tijd in staat om na een val zelfstandig op te staan zonder hulp van begeleiders of omstanders.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210416112731/wp-includes/functions.php on line 4861

Voorbeelden uit onze praktijk: Deelnemer B

Deelnemer “B” doet twee keer per week mee met de Small Groep trainingen. Door de wederzijdse band te creëren en deze deelnemer succes te laten ervaren in de sport, is sporten en gezondheid inmiddels een prioriteit geworden boven andere (minder gewenste) keuzes. Een keuze die de deelnemer ZELF maakte en van direct positief invloed is op (de andere keuzes) in zijn dagelijkse leven.

Deelnemer “B” voelde zich niet zomaar comfortabel in groepen. Inmiddels is de onderlinge band binnen de groep nadrukkelijker gegroeid. De dynamiek in de groep is daarin bepalend: acceptatie, herkenning, begrip en medeleven worden verder ontwikkeld.

Naast de verschillen in omgang en het maken van keuzes staan ook in deze gevallen de fysieke vorderingen en vaardigheden voorop. De scores uit challenges en prestaties en het variëren in trainingsvormen zorgt voor een gevoel van succes, bekwaamheid en groei, maar leert hen ook omgaan met tegenslagen en oorzaak/gevolg.