je leeft met een beperking of ziektebeeld, wat nu?


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210629101507/wp-includes/functions.php on line 4861

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210629101507/wp-includes/functions.php on line 4861

Voor wie is FEELfit?

Voor iedereen, en in het bijzonder voor mensen met een beperking, is het verkrijgen en behouden van een vitale leefstijl van groot belang.

Het is de basis van een kwalitatief onbezorgd leven, het beperkt de afhankelijkheid van anderen en versterkt de eigenwaarde. Bovendien nemen door een vitale leefstijl de kosten voor ondersteuning en medicijnen af.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210629101507/wp-includes/functions.php on line 4861

Soms lijkt sporten of bewegen een enorme opgave.

Herinneringen bepalen je leven en soms houden die gedachten je tegen in je dagelijkse doen en laten.
Je voelt je geremd, misschien zelfs boos of gefrustreerd. Je wilt wel vooruit, maar soms lukt het niet.

Dan is sporten bij een vereniging of sportschool vaak moeilijk, omdat je niet durft of simpelweg omdat je daar (nog) niet aan toe bent.

Daarom laten wij je graag zien dat sporten fantastisch is!

FEELtraining heeft voor de doelgroep van mensen die verbonden zijn aan een welzijns- of zorginstelling een concept ontwikkeld dat significante en meetbare resultaten levert. Dit concept, FEELFit, is opgebouwd uit twee hoofdlijnen: inhoud en vorm.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210629101507/wp-includes/functions.php on line 4861

Inhoud

0 Een uitgebreide set van op de doelgroep aangepaste testen. Deze testen dragen bij aan een juiste inschatting van het risicoprofiel, de mogelijkheden om de fysieke wensen, beperkingen en kansen in te kunnen vullen en de persoonlijke psychosociale ontwikkeling van een deelnemer te kunnen vaststellen;

0 Een gevarieerd interventie programma met doelgerichte en effectieve trainingen o.l.v. professionele trainers met compassie met en ervaring in de doelgroep.
Individueel met Personal Training (PT) eventueel op locatie of in kleine groepen met Small Group Training (SGT) in training- of sportlocaties. Zo kunnen fysiek-mentale beperkingen significant worden verminderd en uitdagingen worden ingevuld. Daarbij worden accenten gelegd die gericht zijn op de individuele deelnemer; gericht op de dagelijks handelingen, sociale interactie of het invullen van specifieke uitdagingen.

De trainingen hebben het karakter van een “Work-out” die inspanning vereisen en van een “Work-in” die juist energie mobiliseren en gericht zijn op stretch en ontspanning.

0 Een uitgekiend proces om tot een beter inzicht in een gezonde leefstijl te komen met gevarieerde, lekkere en gezonde voeding. Geen dieet, maar aantrekkelijke en smakelijke voeding met besef van keuzes naar een eigen verantwoordelijkheid. Met individuele betrokkenheid in menukeuze, inkoop, bereiding en het gezamenlijk eten van de maaltijd. Daarbij vindt geleidelijk kennisoverdracht plaats met betrekking tot inname van essentiële micro- en macronutriënten en krijgt de deelnemer inzicht in het totale aanbod van gezonde voeding.

 


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210629101507/wp-includes/functions.php on line 4861

Vorm

0 Een zorgvuldig opgebouwd programma met frequent, dagelijks bewegen dat spelenderwijs bijdraagt in een verbetering van de individuele stabiliteit en mobiliteit. Die daarmee ook uitdaagt tot een vorm van meer gewenste sociale interactie.

0 Er wordt veel aandacht besteed aan wederzijdse uitwisseling van kennis, ervaring en informatie dat leidt tot een grotere motivatie en betrokkenheid van iedereen.

0 In het proces worden zoveel mogelijk activiteiten en deelnemers in de uitvoering betrokken om sociale interactie te bevorderen. Het delen van overwinningen en teleurstellingen is erg belangrijk.

0 Een zorgvuldig opgebouwde systematiek om de, vaak slechts kortstondige, motivatie te intensiveren en vast te houden. Daarvoor is onder andere een methode met “Smilestones” ontwikkeld, een motivatieprogramma voor retentie en prestaties.

0 De opleiding van medewerkers van vrijwel alle aspecten van FEELfit, zodat de organisatie op termijn, met beperkte ondersteuning van ons het programma zelfstandig kan uitvoeren.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/feeltrai/public_html/releases/20210629101507/wp-includes/functions.php on line 4861

Het FEELFit programma werkt optimaal bij betrokkenheid van iedereen binnen een voorziening en bij een looptijd van circa een jaar. Binnen dat jaar worden de opstart van de diverse fasen gerelateerd aan de reacties van de deelnemers. Na afloop is de voorziening in staat de opgebouwde vitale leefstijl vast te houden. Individuele deelnemers worden gestimuleerd om zich aan te sluiten bij reguliere en/of G-sportverenigingen en scholen.

Het FEELfit-programma is gebaseerd op veel Fun tijdens de uitvoering, Experience van een fantastische, gezamenlijke reis naar een vitaler leven, met behulp van de doelgerichte en uitgebreide Expertise van professionals en het bereiken van een gezonde, duurzame Lifestyle.